Jogszabály

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

82. § (3) "Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni."

 

SzMSz

 

Házirend

 

Házirend - 2019(pdf)

 

Pepo

 

Pedagógiai program - 2019 (pdf)

 

Intézményi közzétételi lista

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 

a) a nevelési-oktatási intézmény a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,

 

 

b) a szervezeti és működési szabályzatot,

a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

 

 

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 

 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 

 

Pedagógusok (pdf)

 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 

,

A nevelő-oktató munkát segítők (pdf)